Mooren Loopbaan Coach
plezier maken van werk

TMA Talentenanalyse

Je bent gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij je persoonlijkheid ligt.


De TMA (Talent Motivatie Analyse) is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat 22 drijfveren, 44 talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. 

Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden.
De rapportages geven informatie over de talenten van mensen en zijn ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties.


TMA Talent Analyse geeft je een objectieve, constructieve en diepgaande beoordeling van je drijfveren, competenties, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.


Als coach geloof ik in de positieve psychologie, talent en mogelijkheden die het verschil maken voor iedereen die ik begeleid.


TALENTMANAGMENT VOOR ORGANISATIES


Breng op een overzichtelijke, snelle en efficiënte manier de talenten, kwaliteiten en competenties van medewerkers in beeld met TMA Talentmanagement voor Organisaties.

Zet Talenten Analyse in om kandidaten/medewerkers, te matchen, te identificeren en te ontwikkelen voor functies, op basis van hun competenties, capaciteiten en natuurlijke talenten.

TMA TALENTANALYSE VOOR TEAMS

Spoor met behulp van de TMA Teamanalyse knelpunten en kansen in een team op. De uitkomst van de analyse leidt tot een betere balans en betere prestaties van het team.


TMA team rapportages laten de drijfveren en talenten van de teamleden zien maar ook de competenties die het team samen heeft en wat daarmee het teampotentieel is.


Ik ben gecertificeerd TMA Professional en TMA Team Professional

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn